Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Phường An Tường, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Ngành chuyên môn xử lý kỹ thuật trước khi xây dựng kè Sông Lô, nơi có mạch nước ngầm gây lún sụt kè đã xây dựng để bảo đảm chất lượng công trình.

TRẢ LỜI:

Dự án đầu tư xây dựng công trình kè bảo vệ bờ sông Lô đoạn qua thành phố Tuyên Quang được đầu tư bằng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ hiện nay do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang làm chủ đầu tư.

Đoạn kè sông Lô bị lún, sụt, hư hỏng nằm trong đoạn kè CD từ cọc CD55+20 đến CD73, dài 471m. Ngày 12/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 2502/UBND-TL chỉ đạo về việc đảm bảo an toàn công trình kè bảo vệ bờ sông Lô đoạn CD - giai đoạn 3, trong đó giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra, đánh giá, xác định nguyên nhân, nghiên cứu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh phương án xử lý đảm bảo an toàn, bền vững công trình.

Ngày 31/10/2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì phối hợp với các ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện việc kiểm tra, đánh giá, xác định nguyên nhân sạt lở công trình; Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang lập phương án và dự toán khắc phục sự cố theo đúng quy định hiện hành để tu sửa khắc phục đảm bảo an toàn, bền vững công trình; khẩn trương làm việc với đơn vị bảo hiểm công trình giải quyết nguồn kinh phí bồi thường bảo hiểm theo quy định hợp đồng.

Hiện nay, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang đang phối hợp với nhà thầu tư vấn thiết kế, nhà thầu bảo hiểm xây dựng công trình hoàn thiện các thủ tục hồ sơ bảo hiểm công trình để thực hiện giải quyết bảo hiểm bồi thường thiệt hại công trình theo quy định của hợp đồng đã ký kết.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các ngành có liên quan theo dõi, kiểm tra trong quá thực hiện triển khai thi công khắc phục thiệt hại của công trình.