Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
Cử tri Xã Bình Yên, huyện Sơn Dương đề nghị:

Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất đối với các trường học trên địa bàn xã theo Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, để các trường học duy trì và đạt các tiêu chí trường chuẩn quốc gia.

TRẢ LỜI:

Ngày 05/02/2021, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương đã ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND về xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, trong đó (Trường Mầm non công nhận đạt chuẩn mới vào năm 2024; Trường Tiểu học công nhận lại vào năm 2025; Trường THCS công nhận lại vào năm 2023) khi thực hiện xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương sẽ thực hiện đầu tư xây dựng các công trình, các tiêu chí để đảm bảo đạt trường chuẩn quốc gia theo quy định.