Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Bình Yên, huyện Sơn Dương đề nghị:

Xem xét cấp kinh phí hỗ trợ chi thường xuyên cho lực lượng Công an xã chính quy. Hiện nay kinh phí chi khác đều do Uỷ ban nhân dân xã hỗ trợ, kinh phí của xã tính theo số biên chế đã quy định, do vậy rất khó khăn cho hoạt động của lực lượng công an xã.

TRẢ LỜI:

Việc cấp, quản lý, sử dụng kinh phí của lực lượng công an xã chính quy được thực hiện theo Điều 8, Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy. Hằng năm, Công an tỉnh ban hành Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị trực thuộc, trong đó có giao dự toán cho Công an cấp huyện thực hiện cấp kinh phí cho lực lượng Công an cấp xã theo hướng dẫn của Bộ Công an.