Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Đồng Quý, huyện Sơn Dương đề nghị:

Hỗ trợ kinh phí cải tạo đoạn kênh mương tại thôn Cây Táu vì hiện nay đã xuống cấp, không đảm bảo cung cấp nguồn nước.

TRẢ LỜI:

Đoạn kênh cử tri đang đề nghị là tuyến kênh chính thuộc công trình thủy lợi Như Xuyên do Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi Như Xuyên trực tiếp quản lý, khai thác và bảo vệ, dài khoảng 1.262m, kết cấu bằng đá hộc, có nhiều vị trí bị hư hỏng, xuống cấp (lớp vữa trát bị bong tróc; mạch vữa xây bị phong hóa) dẫn đến rò rỉ, thất thoát nước qua thành và đáy kênh, không đảm bảo cung cấp nước ổn định phục vụ sản xuất của nhân dân (ước kinh phí thực hiện sửa chữa, nâng cấp khoảng 2,5 tỷ đồng).

Để tiết kiệm nguồn nước, đảm bảo cung cấp nước ổn định phục vụ sản xuất của Nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương chỉ đạo Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi Như Xuyên chủ động cân đối, bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 để sửa chữa, khắc phục những vị trí bị hư hỏng, xuống cấp (trát lại thành kênh và láng lại đáy kênh) để đảm bảo dẫn nước phục vụ sản xuất cho nhân dân. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương và các ngành liên quan sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện sửa chữa, nâng cấp tuyến kênh theo quy định.