Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ nhất, trước kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Hào Phú, huyện Sơn Dương đề nghị:

Hỗ trợ kinh phí để đấu nối các tuyến đường liên thôn với tuyến đường giao thông ĐT.186 để đảm bảo việc đi lại của nhân dân được thuận lợi hơn.

TRẢ LỜI:

Tại thôn Đồng Tâm có 02 đoạn đường đấu nối với đường ĐT.186. Năm 2020, Sở Giao thông Vận tải (chủ đầu tư) thi công tuyến đường ĐT.186 (đoạn qua thôn Đồng Tâm), tuy nhiên trong hồ sơ thiết kế không có khối lượng đấu nối với đường thôn tại 02 vị trí nêu trên. Tháng 5/2021, thôn Đồng Tâm vận động nhân dân đóng góp kinh phí thi công 02 vị trí trên để vuốt nối với đường ĐT. 186 đảm bảo đi lại thuận tiện cho nhân dân. Cử tri thôn Đồng Tâm đề nghị Nhà nước hỗ trợ số kinh phí do nhân dân đã bỏ ra thực hiện thi công vuốt nối từ trục đường thôn vào đường ĐT.186.

Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận những kết quả mà nhân dân thôn Đồng Tâm, xã Hào Phú đã cố gắng thi công tại 02 vị trí vuốt nối nêu trên. Do ngân sách địa phương còn hạn hẹp, khó khăn, chưa thể đầu tư xây dựng công trình. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương truyền nhân dân biết về chủ trương xã hội hóa để làm đường giao thông nông thôn của tỉnh, của huyện để nhân dân đồng tình ủng hộ, thi công 02 vị trí vuốt nối trên vào đường thôn thực hiện theo hình thức xã hội hóa.