Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương đề nghị:

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Tổng giám đốc công ty Chè Tân Trào xem xét cho ông Lê Hồng Hồi, tổ dân phố Tân Phúc, thị trấn Sơn Dương được hưởng chế độ hưu trí vì ông đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 30 năm và giải quyết cho ông được hưởng số tiền lương hưu từ năm 1999 đến nay là 22 năm chưa được hưởng.

TRẢ LỜI:

Về nội dung này, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã có Văn bản số 1466/BHXH-QLT ngày 07/12/2020, Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang đã có Văn bản số 66/CV-LĐLĐ trả lời đơn thư của cử tri.

Ông Lê Hồng Hồi đi làm tại Nông trường Quốc doanh Tân Trào từ tháng 7/1961; đến tháng 8/1987 thì ông bị Tòa án huyện Sơn Dương tuyên phạt 34 tháng tù giam, đến ngày 6/6/1990 hết hạn tù. Sau khi ra tù, ông có đơn xin làm việc gửi Công ty ngày 28/6/1996. Tuy nhiên, ông không có tên trong Sổ theo dõi tuyển dụng lao động từ năm 1990 đến năm 1997; Sổ bàn giao về Tỉnh ngày 18/11/1997 ghi rõ chưa ra quyết định tuyển dụng. Như vậy, từ khi ra tù đến 18/11/1997, ông chưa được nhận trở lại làm việc tại Công ty Cổ phần chè Tân Trào. Do vậy, thời gian từ khi ra tù tháng 7/1990 đến đầu quý II/1997, ông không thuộc đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội và không được tính thời gian công tác để hưởng Bảo hiểm xã hội; Danh sách lao động tham gia Bảo hiểm xã hội năm 1998 của cơ quan Bảo hiểm xã hội không có tên Lê Hồng Hồi nên từ năm 1996, 1997, 1998 ông Hồi không được tính thời gian công tác tham gia Bảo hiểm xã hội.

Từ các căn cứ trên, ông Lê Hồng Hồi không đủ điều kiện để công nhận thời gian tham gia Bảo hiểm xã hội hưởng chế độ hưu trí.