Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương đề nghị:

Xây kè bờ sông Phó Đáy đoạn từ Trường Trung học phổ thông Sơn Dương đến khu soi bãi trường Đảng cũ.

TRẢ LỜI:

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong những năm vừa qua hiện tượng sạt lở bờ sông Phó Đáy có xảy ra gây ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân, cụ thể:

- Vị trí thượng lưu bãi soi dài khoảng 150m có một số điểm có dấu vết sạt lở cũ hiện đã ổn định, ngoài ra theo ý kiến của nhân dân sở tại điểm sạt lở này đều xuất hiện từ trước năm 2020, hiện nay không có nguy cơ sạt lở mới.

- Vị trí bãi soi Trường Đảng cũ dài khoảng 200m bờ sông cong dòng nước thúc sang bờ hữu thuộc địa phận xã Tú Thịnh; khu vực bãi soi đang trong tình trạng được bồi đắp không có hiện tượng nguy cơ sạt lở mới.

- Đoạn tiếp theo từ khu vực hạ lưu soi Trường Đảng đến khu vực Trường Trung học phổ thông Sơn Dương chiều dài khoảng 450m, có một số điểm có dấu vết sạt lở cũ theo bà con nhân dân sở tại hiện tượng sạt lở này có trước mùa lũ năm 2020, chưa thấy xuất hiện phát sinh nguy cơ sạt lở mới.

Kiến nghị xây dựng kè khu vực sạt lở bờ sông Phó Đáy đoạn từ Trường Trung học phổ thông Sơn Dương đến khu soi bãi Trường Đảng nêu trên đã có trong danh mục đầu tư Công trình kè sông Phó Đáy thị trấn Sơn Dương được phê duyệt tại Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch xây dựng và phát triển thủy lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035, cụ thể như sau: “Kè Sông Phó Đáy thị trấn Sơn Dương được quy hoạch đầu tư xây dựng kè bê tông trong giai đoạn 2021-2025”.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương và các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét lồng ghép bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện đầu tư xây dựng, tu sửa, nâng cấp công trình theo định.