Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương đề nghị:

Chuyển thửa đất số 197, tờ bản đồ số 36 diện tích 871,3 m2 do Công ty chè Tân Trào đang quản lý, sử dụng cho tổ dân phố Tân Phúc quản lý sử dụng để mở rộng sân nhà văn hóa tổ dân phố, làm sân thể thao phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trong thôn.

TRẢ LỜI:

Nội dung ý kiến cử tri thị trấn Sơn Dương xin giao thửa đất số 197, tờ bản đồ số 36 (bản đồ đo đạc địa chính năm 2012), diện tích 871,3m2, loại đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (ứng với thửa đất số 173, tờ bản đồ số 2 (bản đồ giao đất), diện tích 871,3m2, loại đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp) do Công ty cổ phần chè Tân Trào quản lý và được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 26/12/2012. Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương đã đưa diện tích trên vào lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030; kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2021-2025 để báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét thu hồi thửa đất số 197, tờ bản đồ số 36 của Công ty cổ phần chè Tân Trào trả về địa phương quản lý.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương nghiên cứu đề nghị nêu trên của cử tri; lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục liên quan trình thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.