Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương đề nghị:

Đầu tư nâng cấp hệ thống điện trên địa bàn thôn Thái Thịnh, hiện nay điện yếu không đáp ứng được nhu cầu sử dụng của nhân dân.

TRẢ LỜI:

Xã Trường Sinh được cấp điện qua 09 trạm biến áp, với tổng công suất 1.220 kVA-35/0,4kV, cấp điện lưới quốc gia cho 1.118/1.118 hộ dân trong xã.

Thôn Thái Thịnh xã Trường Sinh được cấp điện từ đường dây hạ áp lộ 2 sau trạm biến áp 100kVA-35/0,4kVA Đồng Tâm. Lộ đường dây cấp điện cho 98 hộ dân, sử dụng cột H7,5m gồm 26 vị trí, dây dẫn loại 3A50 mm² + 1A35 mm². Tháng 6/2020, Điện lực Sơn Dương đã thực hiện kéo bổ sung tầng cáp vặn xoắn 4*70 mm² từ cột số 01 đến cột số 10 lộ 2, lưới quốc gia Đồng Tâm. Kết quả đo điện áp tại khu vực thôn Thái Thịnh vào giờ cao điểm đạt từ 200 (V) đến 210 (V), đã đáp ứng tương đối đầy đủ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của nhân dân trong khu vực.

Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của nhân dân trên địa bàn xã Trường Sinh, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã khảo sát, lập phương án đầu tư cải tạo nhánh rẽ đường dây 35kV khu vực xã Trường Sinh, thực hiện thay thế, nâng tiết diện 5,6 km đường dây 35kV từ dây AC50 lên AC70 thuộc hạng mục công trình sửa chữa lớn năm 2022, đồng thời cải tạo và xây dựng mới đường dây hạ thế tại các thôn trên địa bàn xã giai đoạn 2021-2025 trình Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phê duyệt. Khi được duyệt, cấp kinh phí đầu tư sẽ tiến hành đầu tư công trình.