Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương đề nghị:

Tu sửa, nâng cấp đập Dộc Ổi để phục vụ sản xuất của nhân dân.

TRẢ LỜI:

Hồ chứa Dộc Ổi thuộc thôn Thái Thịnh, xã Trường Sinh có dung tích trữ nước 184.000m3, công trình đang điều tiết phục vụ nước tưới cho 36,305ha/năm diện tích trồng lúa; thân đập kết cấu bằng đất đắp, dài 195m, cao 8m, đỉnh rộng 4m, hiện tại mái thượng lưu và hạ lưu đập đang bị xói mòn, sạt lở nghiêm trọng; lòng hồ bị bồi lắng nhiều làm giảm dung tích trữ nước phục vụ sản xuất; cống lấy nước dưới đập dài khoảng 40m, có hiện tượng thấm qua mang cống gây mất an toàn cho công trình; tràn xả lũ dài khoảng 40m, rộng khoảng 2m, là tràn đất tự nhiên, hiện nay bị xói lở mạnh, mặt cắt tràn hẹp nên không đảm bảo thoát lũ.

Để đảm bảo an toàn cho công trình và cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất của nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương thường xuyên theo dõi, kiểm tra công trình vào trước, trong và sau mưa lũ; xây dựng phương án và chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, vật tư, nhân lực để ứng phó, khắc phục sự cố công trình; đồng thời phối hợp với Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang kiểm tra, hướng dẫn trong quá trình thực hiện; chủ động cân đối, bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi hàng năm để tổ chức sửa chữa, khắc phục những hư hỏng nhỏ để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất cho nhân dân.

- Về lâu dài, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương và các ngành liên quan sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí lồng ghép các nguồn vốn để sửa chữa, nâng cấp đập đầu mối, cống lấy nước dưới đập và tràn xả lũ công trình Dộc Ổi, xã Trường Sinh để phục vụ sản xuất của nhân dân.