Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương đề nghị:

Chủ đầu tư và đơn vị thi công công trình kè sông Lô làm lại tuyến đường tại thôn Hưng Thịnh do quá trình vận chuyển vật liệu thi công công trình đã làm hỏng toàn bộ tuyến đường của thôn.

TRẢ LỜI:

Công trình Xử lý khẩn cấp đảm bảo an toàn đoạn đê thôn Hưng Thịnh, xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương có quy mô xây dựng 377m kè hộ chân đê tại vị trí xung yếu. Công trình được khởi công xây dựng vào tháng 9/2020, đến tháng 5/2021 đã thi công hoàn thành; quá trình thi công, vận chuyển vật liệu đã làm hư hỏng 620m đường bê tông đoạn từ đường ĐH.04 huyện Sơn Dương đến tuyến đê thôn Hưng Thịnh (do nhân dân thôn Hưng Thịnh tự làm từ năm 2014 theo chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn).

Để khắc phục 620m đường bê tông bị hư hỏng cho nhân dân, ngày 31/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 699/QĐ-UBND phê duyệt phân bổ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020, trong đó bố trí vốn cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh thực hiện khắc phục khẩn cấp sự cố tuyến đê tả Lô từ Vĩnh Lợi - Lâm Xuyên (nay là xã Trường Sinh), đoạn qua xã Đông Thọ và xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang và xây dựng hoàn trả tuyến đường bê tông hư hỏng cho nhân dân thôn Hưng Thịnh. Ngày 31/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 252/QĐ-UBND ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp. Đến nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đã triển khai thi công xây dựng đạt 25% khối lượng công trình, dự kiến sẽ thi công hoàn thành và xây dựng hoàn trả 620m tuyến đường bê tông cho nhân dân thôn Hưng Thịnh trong năm 2021.