Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Tam Đa, huyện Sơn Dương đề nghị:

Sớm đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất cho Trường Trung học cơ sở Tam Đa để đạt trường chuẩn vào năm 2022.

TRẢ LỜI:

Công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở Tam Đa đã được Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương dự kiến đưa vào kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2021. Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương đang trình Hội đồng nhân dân huyện phê duyệt. Sau khi được phê duyệt và bố trí được nguồn vốn Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương sẽ triển khai thực hiện theo quy định.