Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Văn Phú, huyện Sơn Dương đề nghị:

Khẩn trương xem xét, giải quyết chế độ chính sách theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

TRẢ LỜI:

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Thực hiện Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ đối với xã Văn Phú, huyện Sơn Dương đã triển khai rà soát trên địa bàn xã tổng số 116 trường hợp; đã có Quyết định hưởng trợ cấp một lần 114 trường hợp, còn tồn 02 trường hợp (lý do: đi làm ăn xa), Hội Đồng Chính sách xã Văn Phú đã tiếp nhận và họp xét báo cáo lên Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 24 huyện tháng 10/2020.

Đối với ý kiến cử tri Tô Mạnh Hiền xóm Bóc, xã Văn Phú về việc hỗ trợ đối với công nhân nông trường 26/3 tham gia chiến tranh Biên giới phía Bắc theo Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ:

Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; tại Điều 2 Đối tượng áp dụng, Mục 1, Điểm a, quy định Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân, nhập ngũ tuyển dụng sau ngày 30/4/1975 trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, có dưới 20 năm phục vụ trong quân đội, công an, cơ yếu đã phục viên xuất ngũ, thôi việc, trước ngày 01/4/2000 hoặc chuyển ngành sau đó thôi việc trước ngày 01/01/1995. 

Đối chiếu với nội dung trên, ông Tô Mạnh Hiền có thời gian tham gia công tác và đóng Bảo hiểm xã hội là 20 năm 01 tháng; trong đó thời gian tham gia quân đội là 4 năm 7 tháng đã được Bảo hiểm xã hội cộng nối vào thời gian công tác để hưởng chế độ trợ cấp một lần ngày 26/9/1999. Do vậy, trường hợp của ông Tô Mạnh Hiền chưa có văn bản nào quy định hỗ trợ đối với cán bộ công nhân viên chức có thời gian tham gia chiến tranh Biên giới.