Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Văn Phú, huyện Sơn Dương đề nghị:

Đầu tư nâng cấp đường điện xuống điểm trường Khe Thuyền 2, hiện đã xuống cấp.

TRẢ LỜI:

Điểm trường Khe Thuyền 2 đang được cấp điện từ cột số 20 lộ 1 sau trạm biến áp Khe Thuyền thuộc xã Văn Phú, huyện Sơn Dương. Đây là đường dây sau công tơ là tài sản của khách hàng dài trên 150m, do khách hàng tự đầu tư kéo về để sử dụng và có trách nhiệm bảo quản, đầu tư, sửa chữa, thay mới khi cột điện, đường dây bị xuống cấp, hư hỏng trong quá trình sử dụng để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị sử dụng điện của khách hàng.