Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Văn Phú, huyện Sơn Dương đề nghị:

Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy CNQSD đất ở cho nhân dân, số hộ chưa được cấp giấy chứng nhận theo dự án còn tồn nhiều.

TRẢ LỜI:

Tại xã Văn Phú, theo Dự án đo đạc địa chính năm 2012 do Sở Tài nguyên và Môi trường là chủ đầu tư đã thực hiện kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận là 11.316 hồ sơ. Trong đó, hồ sơ họp xét đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận là 3.568 hồ sơ/giấy; hồ sơ không đủ điều kiện cấp giấy là 7.748 hồ sơ. Kết quả đến nay đã cấp được 3.568 giấy chứng nhận đạt 100% hồ sơ đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận. Hồ sơ thẩm định không đủ điều kiện là 7.748 hồ sơ, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai đã bàn giao lại số hồ sơ chưa đủ điều kiện cho Ủy ban nhân dân xã để hướng dẫn nhân dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để thực hiện cấp giấy chứng nhận theo nhu cầu.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Sơn Dương đã tiếp nhận 32 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của xã Văn Phú, trong đó đủ điều kiện và ký giấy chứng nhận là 31 giấy, thẩm định không đủ điều kiện là 01 hồ sơ.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và Ủy ban nhân dân các xã hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất đến trực tiếp Bộ phận nhận và trả kết quả một