Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Văn Phú, huyện Sơn Dương đề nghị:

Kiểm tra, có phương án xử lý việc làm đường lên núi khai thác gỗ làm sạt lở đất, đá xuống hồ Khe Thuyền.

TRẢ LỜI:

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương: Toàn bộ khu vực xung quanh đập thủy lợi Khe Thuyền, thuộc các khoảnh 252A, chức năng rừng phòng hộ và khoảnh 252, 273, chức năng rừng sản xuất (theo Bản đồ phân 3 loại rừng xã Văn Phú), không phát hiện có đường vận chuyển gỗ mở mới. Thời gian qua do mưa bão kéo dài gây sạt lở một số diện tích đất có kết cấu kém bền vững, đất đá, cành cây theo dòng nước chảy xuống lòng đập thủy lợi Khe Thuyền, gây ảnh hưởng chức năng của đập và rừng trồng sản xuất của các hộ gia đình.

Ngày 23/9/2020, Ủy ban nhân dân xã Văn Phú đã có Văn bản số 102/UBND-NLN về việc hạn chế nguy cơ sạt lở đất khi mở đường, vận chuyển trong trồng rừng, khai thác rừng trồng sản xuất, trong đó chỉ đạo các thôn tuyên truyền đến các hộ gia đình có rừng trồng sản xuất khu vực xung quanh đập thủy lợi Khe Thuyền, khi mở đường để vận chuyển cây giống, phân bón hoặc khai thác lâm sản phải căn cứ vào thực địa lô rừng, loại phương tiện vận để tiến hành mở đường cho phù hợp; tận dụng đường cũ, đường mòn có sẵn, hạn chế việc mở đường mới; nghiêm cấm hành vi làm biến dạng địa hình hoặc làm suy giảm chất lượng đất hoặc gây ô nhiễm đất mà làm mất hoặc giảm khả năng sử dụng đất theo mục đích đã được xác định tại khu vực trên.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện tốt việc quản lý rừng và các công trình phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân trên địa bàn theo quy định.