Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Văn Phú, huyện Sơn Dương đề nghị:

Cấp có thẩm quyền nghiên cứu ban hành chính sách hỗ trợ hộ nghèo theo hướng cho vay vốn không lãi suất hoặc lãi suất thấp để phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo. Không hỗ trợ cho không như hiện nay, các hộ nghèo sẽ ỷ lại, trông chờ vào nhà nước, không cố gắng vươn lên để thoát nghèo.

TRẢ LỜI:

Thực hiện chỉ đạo Chính phủ, trong những năm qua, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực rà soát, tích hợp, sửa đổi, bổ sung các chính sách giảm nghèo theo hướng tập trung, gọn đầu mối, tránh dàn trải, giảm dần các chính sách cho không, tăng cường các chính sách hỗ trợ tín dụng ưu đãi, hỗ trợ phát triển sản xuất để hỗ trợ các hộ nghèo phát triển kinh tế, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo. Hiện nay, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi chính sách giảm nghèo theo hướng chuyển mạnh từ việc cấp phát, cho không sang hỗ trợ có điều kiện để nâng cao ý thức, trách nhiệm của người nghèo trong việc phát triển sản xuất, kinh doanh, chủ động vươn lên thoát nghèo.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, báo cáo đề xuất với các cấp có thẩm quyền nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung chính sách giảm nghèo cho phù hợp.