Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Văn Phú, huyện Sơn Dương đề nghị:

Đầu tư nâng cấp đường điện từ trạm biến áp thôn Khe Thuyền 1 dọc theo tuyến đường ĐT186 đến nhà ông Giang Mai, thôn Khe Thuyền 1 (theo phản ánh của cử tri, đường điện hiện tại do nhân dân tự lắp đặt từ lâu, hiện nay không đảm bảo an toàn và không đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện, phục vụ sinh hoạt và sản xuất của nhân dân).

TRẢ LỜI:

Nhân dân xã Văn Phú đang được cấp điện qua 05 trạm biến áp, với tổng công suất 820kVA-35/0,4kV, chiều dài đường dây hạ áp là 18,74km, chiều dài đường dây trung áp là 8,63km, cấp điện lưới Quốc gia cho 1.130/1.130 hộ dân (đạt tỉ lệ 100%) thuộc 11/11 thôn trong xã.

Năm 2009, Công ty Điện lực Tuyên Quang tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn về ngành điện quản lý. Từ khi tiếp nhận, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã sửa chữa, cải tạo, nâng cấp lưới điện nông thôn trong xã để đảm bảo vận hành an toàn, cung cấp điện cho nhân dân.

Hiện tại, khu vực nhà ông Giang Mai, thôn Khe Thuyền 1 (gồm có 06 hộ dân) sử dụng điện qua các công tơ được lắp đặt tại các vị trí cột số 02, 03, 04 lộ 2 thuộc trạm biến áp Khe Thuyền có công suất 180KVA-35/0,4KV. Đường dây dẫn điện từ sau công tơ về gia đình các hộ dân nói trên với chiều dài khoảng 400m, dây dẫn sử dụng nhiều chủng loại khác nhau, tiết diện nhỏ, chắp nối,... nên không đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng điện và chất lượng điện năng không đảm bảo. Đường dây từ sau các công tơ về nơi sử dụng điện là do các hộ dân tự đầu tư xây dựng (tài sản của các hộ dân). Do vậy, đề nghị các hộ dân phối hợp với Điện lực Sơn Dương kiểm tra và thay thế đường dây để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng điện.