Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương đề nghị:

Đầu tư xây dựng đường điện thắp sáng từ đầu đường Quốc lộ 37 vào khu nghĩa trang khu Tân Tiến

TRẢ LỜI:

Ý kiến cử tri đề nghị đầu tư xây dựng đường điện thắp sáng là cần thiết. Tuy nhiên, do nguồn ngân sách còn khó khăn, chưa đáp ứng ngay được nhu cầu của nhân dân. Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương xem xét, nghiên cứu việc đầu tư xây dựng đường điện nêu trên, sớm đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường.