Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương đề nghị:

Có công văn chỉ đạo cụ thể về việc tổ chức Lễ hội Thành Tuyên, đúng quy mô, đảm bảo quy định, không kéo dài thời gian, làm ảnh hưởng đến việc học tập của các cháu học sinh và gây mất an toàn giao thông.

TRẢ LỜI:

Từ năm 2014, Lễ hội Thành Tuyên lần đầu tiên được tổ chức với quy mô cấp tỉnh. Đây là một Lễ hội văn hóa đặc sắc của tỉnh Tuyên Quang nhằm giới thiệu với nhân dân cả nước, bạn bè quốc tế về mảnh đất, con người và các giá trị di sản văn hoá của Tuyên Quang, đặc biệt là những giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hoá của quê hương cách mạng - Thủ đô khu giải phóng, thủ đô kháng chiến; những nỗ lực của Tuyên Quang trong quá trình đổi mới, hội nhập và phát triển,... Hiện nay, tỉnh đang từng bước xây dựng Lễ hội Thành Tuyên trở thành sản phẩm du lịch có thương hiệu và uy tín cấp quốc gia và khu vực, góp phần thúc đẩy ngành du lịch của tỉnh ngày càng phát triển,

Về việc tổ chức Lễ hội Thành Tuyên, hàng năm, tỉnh đã ban hành kế hoạch để tổ chức Lễ hội đảm bảo đúng quy mô, mục đích ý nghĩa, theo đúng quy định của Nhà nước và được tổ chức vào ngày nghỉ (thứ 7 và chủ nhật).