Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Đông Lợi, Xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương đề nghị:

Quy hoạch quỹ đất để xây dựng nhà văn hóa cho các thôn trong xã.

TRẢ LỜI:

Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương đã ban hành Quyết định số 1341/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2012-2015 của xã Đông Lợi; Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2012-2015 của xã Tú Thịnh, trong đó có quy hoạch quỹ đất để xây dựng nhà văn hóa các thôn trên địa bàn các xã trên.