Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương đề nghị:

Ngành chức năng sớm sửa chữa công trình nước sạch thôn Tú Tạc để hơn 200 hộ dân và 4 lớp học tiếp tục được sử dụng, công trình đã hỏng từ năm 2017 phần máy bơm không bơm được nước lên tháp để cấp cho nhân dân sử dụng.

TRẢ LỜI:

Công trình cấp nước sinh hoạt thôn Tú Tạc, xã Tú Thịnh được đầu tư xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng năm 2009. Công trình được Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân xã Tú Thịnh quản lý, vận hành và khai thác (tại Quyết định số 835/QĐ-UBND ngày 13/7/2015). Ủy ban nhân dân xã Tú Thịnh đã giao khoán công trình cho cộng đồng quản lý. Từ năm 2009 đến tháng 8/2018, công trình hoạt động ổn định và phục vụ cấp nước sinh hoạt cho 230 hộ dân thôn Tú Tạc, xã Tú Thịnh. Quá trình quản lý vận hành đơn vị quản lý có thu tiền sử dụng nước nhưng chỉ đủ trả tiền điện, tiền công quản lý và sửa chữa các hư hỏng nhỏ để duy trì hoạt động của công trình. Đến tháng 09/2018, công trình dừng hoạt động do máy bơm nước cấp 2 bị hư hỏng không có kinh phí để sửa chữa, khắc phục. Tại thời điểm kiểm tra, vật liệu lọc, van, vòi, đường ống của thiết bị xử lý nước đã bị hư hỏng, tuyến ống truyền tải đứt gãy một số vị trí, đồng hồ tại một số hộ gia đình đã bị tháo dỡ.

Hiện nay, một số hộ dân đã khoan giếng để lấy nước sử dụng (có khoảng 15 giếng khoan, mỗi giếng cấp nước cho khoảng 05 hộ) và một số hộ dân đã tự kéo nước lần, đào giếng,… để sử dụng.

Qua khảo sát của Ủy ban nhân dân xã Tú Thịnh, số hộ dân có nhu cầu sử dụng nước và cam kết đóng tiền sử dụng nước theo quy định từ công trình cấp nước tập trung là 227/268 hộ. Tuy nhiên, để công trình tiếp tục phục vụ cấp nước thì cần phải sửa chữa, khắc phục các hạng mục đã hư hỏng như đã nêu trên của công trình.

Để quản lý tài sản nhà nước giao đảm bảo đúng quy định, tránh thất thoát, lãng phí, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Tú Thịnh:

- Tổ chức quản lý và bảo vệ hiện trạng công trình cấp nước sinh hoạt hiện có trên địa bàn theo đúng quy định; tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân tiếp tục sử dụng các mô hình cấp nước phân tán nhỏ lẻ, như: Giếng đào, giếng khoan hộ gia đình, bể hoặc lu,… để bổ sung thêm nguồn nước sử dụng.

- Khảo sát chi tiết, đánh giá lại hiện trạng công trình, xác định cụ thể các hạng mục cần khắc phục sửa chữa, khái toán kinh phí đầu tư, lập tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương cho chủ trương đầu tư sửa chữa khắc phục công trình cấp nước sinh hoạt thôn Tú Tạc, xã Tú Thịnh bằng nguồn ngân sách của huyện.