Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương đề nghị:

Công ty điện lực Tuyên Quang xem xét đầu tư nâng cấp cho các trạm điện, đường điện đã hư hỏng, xuống cấp theo lộ trình kế hoạch của huyện Sơn Dương năm 2019

TRẢ LỜI:

Nhân dân xã Tú Thịnh đang được cấp điện qua 10 trạm biến áp, với tổng công suất 1.700kVA, chiều dài đường dây hạ áp là 40,4km, chiều dài đường dây trung áp là 18,97km, cấp điện lưới quốc gia cho 2.116/2.116 hộ dân thuộc 14/14 thôn trong xã.

Trong những năm qua, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã tập trung cải tạo sửa chữa lưới điện nông thôn nhằm đảm bảo cung cấp điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.

Trong năm 2019, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã lập 02 dự án cải tạo lưới điện nông thôn trên địa bàn xã:

- Công trình chống quá tải lưới điện khu Tân Thắng với quy mô: Xây dựng mới 0,7km đường dây 35kV; xây dựng mới 01 trạm biến áp 100kVA; cải tạo và xây dựng mới 1,8km đường dây 0,4kV.

- Công trình chống quá tải lưới điện khu Đa Năng với quy mô: Xây dựng mới 0,8km đường dây 35kV; xây dựng mới 01 trạm biến áp 100kVA; cải tạo và xây dựng mới 3,0km đường dây 0,4kV.

Các dự án trên đã được Công ty Điện lực Tuyên Quang trình Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phê duyệt. Khi được phê duyệt, Công ty Điện lực Tuyên Quang sẽ triển khai thực hiện trong thời gian sớm nhất (dự kiến trong năm 2020).