Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương đề nghị:

Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương khẩn trương thanh toán tiền mía nguyên liệu vụ ép 2018-2019 cho nhân dân xã Tú Thịnh nói riêng và các xã trên địa bàn huyện Sơn Dương nói chung.

TRẢ LỜI:

Niên vụ ép 2018-2019, trên địa bàn huyện Sơn Dương có tổng diện tích mía thực hiện 3.133 ha, năng suất bình quân toàn vùng đạt 64 tấn/ha, sản lượng đạt 200.031 tấn (Mía nguyên liệu 199.541 tấn, mía giống 490 tấn), trong đó tại xã Tú Thịnh diện tích mía thực hiện là 71,2 ha, năng suất đạt 62,1 tấn/ha, sản lượng đạt 4.426 tấn.

Tổng số tiền Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương phải thanh toán cho các hộ trồng mía nguyên liệu niên vụ ép 2018-2019 trên địa bàn huyện Sơn Dương là 160,074 tỷ đồng, trong đó xã Tú Thịnh là 3,540 tỷ đồng. Số tiền sau khi đã khấu trừ các khoản ứng trước của các hộ trồng mía, Công ty còn phải thanh toán cho các hộ trồng mía là 122,736 tỷ đồng, trong đó xã Tú Thịnh là 2,770 tỷ đồng.

Từ ngày 29/02/2019 đến 31/5/2019, Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương đã thực hiện thanh toán tiền cho các hộ trồng mía trên địa bàn huyện Sơn Dương với số tiền là 78,770 tỷ đồng, trong đó tại xã Tú Thịnh đã thanh toán 1,823 tỷ đồng. Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương đã cam kết thanh toán hết tiền mía cho nhân dân trong tháng 5/2019 (tại Văn bản số 12/CV-ĐSD-HĐQT ngày 03/3/2019). Tuy nhiên, đến ngày 31/5/2019, Công ty vẫn chưa thanh toán hết cho các hộ dân với số tiền là 43,2 tỷ đồng; trong đó xã Tú Thịnh là 0,947 tỷ đồng.

 Nguyên nhân chậm thanh toán tiền thu mua mía nguyên liệu là do việc sản xuất mía đường gặp nhiều khó khăn, lượng đường tồn kho lớn, giá đường kính trắng giảm sâu, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh giảm định mức cho vay nên Công ty thiếu tiền mặt để chi trả và chậm thanh toán tiền thu mua mía nguyên liệu cho nhân dân.

Đến ngày 07/7/2019, Công ty đã hoàn thành việc thanh toán số tiền thu mua mía nguyên liệu, tiền thực hiện các chính sách cho các hộ trồng mía của huyện Sơn Dương. Đối với xã Tú Thịnh, Công ty đã thanh toán xong toàn bộ số tiền còn nợ mía nguyên liệu cho nhân dân vào ngày 22/6/2019.