Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương đề nghị:

Đầu tư nâng cấp tuyến đường Thiện Kế - Hợp Hòa - thị trấn Sơn Dương phục vụ cho việc đi lại và giao thương hàng hóa phát triển kinh tế.

TRẢ LỜI:

Tuyến đường huyện Kỳ Lâm - Thiện Kế - Ninh Lai (ĐH.03) dài 27,5km được nâng lên thành ĐT.185 theo Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý và bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương tổ chức bàn giao tuyến đường về Sở Giao thông Vận tải để quản lý, khai thác và bảo trì từ ngày 01/4/2018. Trong đó, 20km (từ Kỳ Lâm đi Thiện Kế qua xã Hợp Hòa) thuộc kế hoạch nhựa hóa hoặc bê tông xi măng các tuyến đường từ trung tâm cấp huyện đến trung tâm cấp xã giai đoạn 2013-2015.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo đơn vị quản lý tăng cường công tác quản lý, bảo dưỡng đường bộ, sửa chữa các hư hỏng đảm bảo êm thuận mặt đường nhằm cải thiện cho người và phương tiện tham gia giao thông; đồng thời tiếp tục tham mưu, đề xuất cân đối bố trí nguồn vốn để sớm đầu tư sửa chữa, cải tạo tuyến đường đáp ứng nguyện vọng của cử tri.