Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương đề nghị:

Nghiên cứu cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại xứ đồng Ao Sen, thôn Ninh Tân từ đất lúa sang cây trồng khác hiện nay không cấy lúa được

TRẢ LỜI:

Về việc này, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu xem xét, tổng hợp, đề xuất trên cơ sở Báo cáo số 145/BC-UBND ngày 28/9/2018 của Ủy ban nhân dân xã Thiện Kế về việc đăng ký kế hoạch sử dụng đất.