Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương đề nghị:

Nâng cấp đường điện cho 02 nhóm hộ tại thôn Nhật Tân (22 hộ) và thôn Xóm Đá (13 hộ) để đảm bảo an toàn trong việc sử dụng

TRẢ LỜI:

Hiện tại nhân dân thôn Nhật Tân đang được cấp điện từ đường dây hạ thế lộ I thuộc trạm biến áp Nhật Tân (trạm biến áp mới xây dựng và đưa vào vận hành tháng 7/2017). Chiều dài đường dây hạ thế từ trạm biến áp Nhật Tân vào tới trung tâm của thôn khoảng 300m.

Hiện tại, nhân dân thôn Cầu Đá được cấp điện từ đường dây hạ thế lộ II của trạm biến áp Làng Thiện. Chiều dài đường dây hạ thế từ trạm biến áp Làng Thiện vào trung tâm thôn khoảng 1,0km. Dây dẫn điện sử dụng cáp bọc AV70.

Tuy nhiên, từ đường dây hạ thế (cột lắp công tơ) vào nhóm hộ gia đình của 2 thôn Nhật Tân và Xóm Đá dài khoảng 400-500m, các hộ sử dụng dây dẫn từ sau công tơ (dây băng) vào nhà bằng nhiều chủng loại khác nhau, dây dẫn đi trên các cột tre, gỗ và bê tông tự đúc. Đường dây hạ thế (dây băng) từ sau công tơ về đến các hộ sử dụng điện do nhân dân tự đầu tư xây dựng và là tài sản của nhân dân. Do đó, các hộ nhân dân có trách nhiệm quản lý, nâng cấp sửa chữa khi có hư hỏng để đảm bảo an toàn trong sử dụng điện. Tuy nhiên, Công ty Điện lực Tuyên Quang đang từng bước vận dụng các nguồn vốn để đầu tư, nâng cấp đường điện hạ thế đến gần nhà các hộ dân tại thôn trong thời gian sớm nhất.