Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương đề nghị:

Kiểm tra, xử lý việc Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Thanh Hải nổ mìn khai thác đá vật liệu xây dựng gây dư chấn mạnh, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của một số hộ dân gần mỏ đá và gây ô nhiễm môi trường

TRẢ LỜI:

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 07/3/2023, Sở Công Thương phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, Ủy ban nhân dân xã Thiện Kế, đại diện thôn Minh Tân xác minh, nắm bắt việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp của Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Thanh Hải. Qua kiểm tra hồ sơ, đối chiếu hộ chiếu nổ mìn với Phương án nổ mìn và sổ thống kê theo dõi xuất, nhập vật liệu nổ công nghiệp và các giấy tờ liên quan cho thấy khối lượng nổ mỗi đợt phù hợp theo quy định và đảm bảo khoảng cách an toàn. Trong quá trình khai thác và sản xuất công ty có các biện pháp xử lý môi trường: tưới nước dập bụi trong quá trình vận chuyển, dập bụi tại khu vực nghiền, sàng, có rãnh để xử lý nước mưa chảy tràn. Tuy nhiên, thực tế trong quá trình xử lý môi trường, Công ty sử dụng lượng nước còn ít nên không hiệu quả; dập bụi trong quá trình vận chuyển chưa thường xuyên; rãnh nước để xử lý nước mưa chảy tràn quá nhỏ, lắng đọng cặn, lâu ngày không khơi thông dẫn tới việc xử lý nước thải không đảm bảo.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương yêu cầu Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Thanh Hải khẩn trương khắc phục ngay những tồn tại, thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, bảo vệ môi trường, thực hiện nghiêm chế độ, thời gian làm việc và các quy định của pháp luật liên quan để không làm ảnh hưởng tới đời sống, sinh hoạt của các hộ dân xung quanh; phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật trong quá trình sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, bảo vệ môi trường và hoạt động khai thác khoáng sản đối với Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Thanh Hải để có các giải pháp xử lý kịp thời theo quy định; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 20/6/2023.