Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương đề nghị:

Khẩn trương thi công nâng cấp tuyến đường ĐT185, đoạn từ xã Thiện Kế - Hợp Hòa - Kỳ Lâm hiện nay đã xuống cấp gây khó khăn cho việc đi lại của nhân dân.

TRẢ LỜI:

Tuyến đường ĐT.185 đoạn từ xã Thiện Kế - Hợp Hòa - Kỳ Lâm, hiện nay đã xuống cấp gây khó khăn cho việc đi lại của nhân dân. Ngày 21/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 85/QĐ-UBND về đầu tư Dự án Chương trình phát triển khu vực nông thôn tỉnh Tuyên Quang sử dụng vốn ODA  không hoàn lại của Hàn Quốc (do Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang làm chủ đầu tư), trong đó tuyến đường ĐT.185 đoạn qua các xã Ninh Lai, Thiện Kế, Hợp Hòa được hỗ trợ đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn KOICA. Dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 578/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 với quy mô đường cấp V Miền núi (TCVN-4054-2005) Bm= 3,5m, Bn= 6,5m, kết cấu mặt đường Bê tông xi măng. Công trình được tổ chức khởi công xây dựng ngày 19/3/2021, thời gian thi công là 24 tháng.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành đưa công trình vào khai thác sử dụng.