Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương đề nghị:

Có lộ trình đầu tư, nâng cấp đường điện từ trạm biến áp vào 02 thôn Kế Tân và Ninh Tân, hiện nay đang sử dụng dây điện trần không đảm bảo an toàn.

TRẢ LỜI:

Hiện nay, nhân dân xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương đang được cấp điện qua 04 trạm biến áp, với tổng công suất 850kVA, chiều dài đường dây hạ áp 23,6km và đang cấp điện cho 1.700 hộ sử dụng điện thuộc 15/15 thôn trong xã.

Lưới điện xã Thiện Kế là một trong những xã được đầu tư cải tạo bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng thế giới từ năm 2002. Như vậy, cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện của nhân dân trong xã. Trong quá trình vận hành phải sữa chữa, bổ sung đường dây bằng các loại dây dẫn khác nhau nên chưa thể thay thế được 100% cáp bọc.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Công ty Điện lực Tuyên Quang xem xét, nghiên cứu có phương án cải tạo lưới điện nông thôn khu vực 02 thôn Kế Tân và Ninh Tân, trình Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phê duyệt để tổ chức thực hiện theo quy định.