Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương đề nghị:

Cơ quan chức năng có giải pháp kiểm soát các cơ sở sản xuất túi ni lông đựng đồ dùng và yêu cầu chuyển giao công nghệ sang sản xuất các loại túi tự hủy để giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

TRẢ LỜI:

Để hạn chế sự ảnh hưởng của túi ni lông khó phân hủy tới môi trường, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 11/04/2013 phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020, mục tiêu của Đề án đến năm 2020 là giảm 65% khối lượng túi ni lông khó phân hủy sử dụng tại các siêu thị, trung tâm thương mại so với năm 2010; giảm 50% khối lượng túi ni lông khó phân hủy sử dụng tại các chợ dân sinh so với năm 2010; thu gom và tái sử dụng 50% tổng số lượng chất thải túi ni lông khó phân hủy phát sinh trong sinh hoạt.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường thì hiện nay trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang chưa có cơ sở tham gia hoạt động sản xuất túi ni nông, do vậy việc gây ô nhiễm môi trường từ các cơ sở sản xuất túi ni nông là chưa xảy ra. Để phòng ngừa, kiểm soát chặt chẽ và hạn chế việc gây ô nhiễm môi trường từ những hoạt động này trong thời gian tới (nếu có cơ sở đăng ký sản xuất túi ni lông khó phân hủy trên địa bàn tỉnh), Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu để tỉnh xem xét ưu tiên công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường và sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương kiểm soát chặt chẽ các cơ sở sản xuất đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Hằng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan tổ chức tuyên truyền về bảo vệ môi trường trong đó tập trung tuyên truyền hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy và khuyến khích sử dụng các loại túi tự hủy thân thiện với môi trường góp phần giúp người dân nhận thức hạn chế sử dụng túi ni lông trong cuộc sống hằng ngày.