Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
Cử tri Xã Tam Đa, huyện Sơn Dương đề nghị:

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cụm công nghiệp Tam Đa, để tạo việc làm nâng cao đời sống, thu nhập của nhân dân trong khu vực các xã hạ huyện của Sơn Dương.

TRẢ LỜI:

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 325/QĐ-TTg ngày 30/3/2023 trong đó đã quyết định thành lập mới Khu công nghiệp Tam Đa trong giai đoạn 2023-2025 với quy mô 75 ha và dự kiến mở rộng trên 200ha giai đoạn 2025-2030. Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh kêu gọi các nhà đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp đầu tư vào Khu công nghiệp Tam Đa và đã được rất nhiều nhà đầu tư có năng lực quan tâm.