Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
Cử tri Xã Tam Đa, huyện Sơn Dương đề nghị:

Đẩy nhanh tiến độ, triển khai thực hiện nâng cấp tuyến đường ĐT186 lên Quốc lộ 2D, để thuận lợi cho việc đi lại lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế vùng.

TRẢ LỜI:

Tuyến ĐT.186 là trục chính kết nối giao thông giữa tỉnh Tuyên Quang, tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Phú Thọ (qua cầu Kim Xuyên); nối tuyến QL.2C với QL.37 và QL.2; kết nối khu công nghiệp Long Bình An với các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Sơn Dương, đồng thời là tuyến đường huyết mạch nối trung tâm 13 xã của huyện Sơn Dương đóng vai trò hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của huyện Sơn Dương nói riêng và của tỉnh Tuyên Quang nói chung. Các đoạn tuyến cơ bản đều đã được đầu tư đạt tiêu chuẩn đường cấp III, cấp IV, mặt đường bê tông nhựa, bê tông xi măng và láng nhựa, đạt yêu cầu kỹ thuật để thành các trục chính có kết nối cao, tuy nhiên còn đoạn từ Km25+500 - Km53+00 (xã Hồng Lạc đến xã Thượng Ấm) hiện nay đã hư hỏng nặng, mặt đường nhỏ, hẹp chưa được mở rộng, chưa đạt yêu cầu kỹ thuật, chưa phù hợp quy hoạch, là đoạn điểm nghẽn trên trục này, chưa đủ điều kiện để nâng lên Quốc lộ.

Đồng thời theo quy hoạch đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021, tuyến đường ĐT.186 đoạn từ Sơn Dương (Km0+00) đến thành phố Tuyên Quang (Km64+00) sẽ được nâng lên QL.2D, điều kiện cần để được đề nghị nâng lên thành Quốc lộ là có trong quy hoạch đường bộ Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và hiện đang là đường tỉnh lộ, đường có tính chất kết nối các khu kinh tế, khu công nghiệp và du lịch trọng điểm của các tỉnh và có vị trí đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của vùng, của khu vực; và điều kiện đủ là sau khi được đầu tư bảo đảm quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy hoạch và không thấp hơn quy mô đường cấp IV. Do vậy trước mắt cần sửa chữa hư hỏng, mở rộng nền, mặt đường và công trình trên tuyến đoạn từ Km25+500 - Km53+00 là hết sức cần thiết và cấp bách, là tiền đề để nâng đoạn từ Km0+00- Km64+00, ĐT.186 lên thành QL.2D.

Từ hiện trạng nêu trên, năm 2022, Sở Giao thông vận tải đã lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, mở rộng mặt đường tuyến ĐT.186 đoạn từ Km25+500 - Km53+00 (ngã ba cầu Kim Xuyên đến ngã ba Thượng Ấm, giao với QL.37, huyện Sơn Dương) trình Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư tỉnh tại Tờ trình số 151/TTrSGTVT ngày 23/9/2022, theo đó Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư đã có báo cáo thẩm định số 676/BC-HĐTĐ ngày 11/10/2022. Tuy nhiên do dự án chưa xác định được nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, do vậy không đủ điều kiện phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 và Điều 18 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019.

Ngày 08/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc thống nhất biên bản ghi nhớ các nội dung kết nối, liên kết phát triển kinh tế - xã hội giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, theo đó Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 11/4/2023 về Kế hoạch thực hiện Biên bản ghi nhớ giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc trong đó xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đầu tư các tuyến đường đi qua xã Tam Đa, huyện Sơn Dương, cụ thể: tuyến đường từ thành phố Tuyên Quang đi xã Tam Đa, huyện Sơn Dương (đến huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc kết nối với IC.5, IC.6 cao tốc Nội Bài - Lào Cai), chiều dài khoảng 30km; Quy hoạch đường từ xã Đông Lợi (giao Đường từ thành phố Tuyên Quang đi xã Tam Đa, huyện Sơn Dương) đến xã Sơn Nam để kết nối với ĐT.310 (QL.2C tránh) phía tỉnh Vĩnh Phúc, chiều dài khoảng 15km; Đầu tư đường kết nối xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang - xã Đạo trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc - IC4 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, chiều dài khoảng 5km; hợp tác chuẩn bị các điều kiện để đề xuất các tuyến đường địa phường thành QL.2D theo quy hoạch (trong đó cần cải tạo, nâng cấp đường ĐT 186 từ Km25+500 đến Km53+00 đạt tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi để đảm bảo điều kiện nâng thành QL.2D).

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tư xây dựng tuyến đường khi cân đối, bố trí được nguồn vốn để hoàn thiện các thủ tục báo cáo Bộ Giao thông Vận tải xem xét nâng đoạn tuyến ĐT.186 thành QL.2D theo quy hoạch đã được phê duyệt.