Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
Cử tri Xã Tam Đa, huyện Sơn Dương đề nghị:

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hồ chứa nước Cao Ngỗi, để cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất cho Nhân dân.

TRẢ LỜI:

a) Về dự án hồ Cao Ngỗi, huyện Sơn Dương

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao làm Chủ đầu tư dự án Đầu tư xây dựng hồ Cao Ngỗi tại xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh (Ban Quản lý dự án) đã tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan của Bộ hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục trình và được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt dự án tại Quyết định số 4989/QĐ-BNN-XD ngày 22/12/2022. Quy mô dự án được phê duyệt gồm các hạng mục: Khu đầu mối (Đập tạo hồ, tràn xả lũ, cống lấy nước); hệ thống kênh tưới; 03 tuyến đường thi công kết hợp quản lý vận hành; hệ thống đường ống cấp nước thô tạo nguồn nước sinh hoạt cho 04 xã Phú Lương, Hào Phú, Tam Đa, Hồng Lạc và mỗi xã xây dựng 01 bể chứa nước thô (chưa có hệ thống xử lý nước sạch và hệ thống đường ống dịch vụ cấp nước sinh hoạt đến các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình). Đến nay, Quản lý dự án đã hoàn thiện hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công toàn bộ công trình, trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định làm căn cứ phê duyệt (Tờ trình số 534/TTr-DANN ngày 10/6/2023). Theo kế hoạch đã được thống nhất giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Chủ đầu tư, công trình dự kiến sẽ khởi công xây dựng vào tháng 10/2023, hoàn thành trong năm 2025. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hệ thống đường ống cấp nước thô chỉ được khởi công khi Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang bố trí kế hoạch vốn giai đoạn 2023-2025 để đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt (đấu nối vào hệ thống đường ống cấp nước thô) theo cam kết tại văn bản số 2247/UBND-ĐTXD ngày 16/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Về cấp nước sinh hoạt cho Nhân dân

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xây dựng hệ thống câp nước sinh hoạt đấu nối vào hệ thống đường ống câp nước thô của dự án hồ Cao Ngỗi để cấp nước sinh hoạt cho Nhân dân trong khu vực. Ngày 17/3/2022, Ban Quản lý dự án đã có Tờ trình số 31/TTr-DANN trình đề nghị UBND tỉnh bổ sung danh mục Dự án đầu tư xây dựng hệ thống đường ống đấu nối với tuyến ống cấp nước thô hồ Cao Ngỗi vào kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025. Ngày 25/4/2023, Ban Quản lý dự án đã trình chủ trương Dự án đầu tư xây dựng hệ thống đường ống đấu nối với tuyến ống cấp nước thô hồ Cao Ngỗi để cấp nước sinh hoạt cho các xã Phú Lương, Hào Phú, Tam Đa, Hồng Lạc, huyện Sơn Dương; với quy mô thực hiện dự án: Xây dựng hệ thống xử lý nước sạch đảm bảo cung cấp cho khoảng 25.000 người và hệ thống đường ống dịch vụ cấp nước sinh hoạt cho các cơ quan (gồm UBND xã, trường học, trạm y tế, công an...) khu vực trung tâm 04 xã: Phú Lương, Hào Phú, Tam Đa, Hồng Lạc và khoảng 6.000 người dân một số thôn thiếu nước nghiêm trọng (Xã Hồng Lạc khoảng 1.530 người; xã Tam Đa khoảng 1.320 người; xã Hào Phú khoảng 1.770 người; xã Phú Lương khoảng 1.380 người). Thời gian thực hiện dự án: 2023-2025. Tổng mức đầu tư 24.500 triệu đồng. Hiện nay, Ban Quản lý dự án đang tập trung phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư báo cáo đề xuất với UBND tỉnh xem xét bố trí vốn, phê duyệt chủ trương để triển khai dự án theo quy định, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2025 để phục vụ sản xuất và cấp nước sinh hoạt cho Nhân dân trong khu vực.