Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
Cử tri Xã Tam Đa, huyện Sơn Dương đề nghị:

Đầu tư xây dựng cầu qua Sông Lô, từ thôn Phan Lương, xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương nối với Quốc lộ 2C, để thuận lợi cho việc đi lại của người dân, lưu thông hàng hóa phát triển kinh tế vùng

TRẢ LỜI:

Việc đầu tư xây dựng cầu qua Sông Lô tại thôn Phan Lương, xã Trường Sinh để thuận tiện cho người dân giao thương hàng hóa, phục vụ phát triển - kinh tế xã hội là cần thiết. Tuy nhiên, kinh phí đầu tư xây dựng cầu qua sông Lô là rất lớn (khoảng 300 tỷ đồng), do điều kiện kinh tế của địa phương còn hạn chế nên chưa thể đầu tư xây dựng công trình trong giai đoạn hiện nay. Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND tỉnh giao UBND huyện nghiên cứu cụ thể để xem xét đầu tư trong giai đoạn tới khi cân đối được nguồn vốn.