Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
Cử tri Xã Tam Đa, huyện Sơn Dương đề nghị:

Bổ sung nhân viên y tế cho trạm y tế xã Tam Đa, để đảm bảo hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Cử tri phản ánh, trước đây Trạm y tế có 05 người (nay một người nghỉ chế độ và 01 người chuyển công tác), hiện tại trạm chỉ còn 03 người nên nhân viên, bác sỹ.

TRẢ LỜI:

Sở Y tế đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 đối với Trạm Y tế xã Tam Đa gồm 03 người (01 Bác sỹ và 02 Y sỹ); hiện nay Sở Y tế đang thực hiện các quy trình để tuyển dụng viên chức theo quy định và chỉ đạo của tỉnh; trong thời gian chờ tuyển dụng viên chức, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Tram Y tế xã Tam Đa, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Sơn Dương tăng cường 01 y sĩ đa khoa từ Trạm Y tế xã Hào Phú làm việc tại Trạm Y tế xã Tam Đa từ ngày 10/4/2023.