Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Tam Đa, huyện Sơn Dương đề nghị:

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu qua Sông Lô tại địa bàn thôn Phan Lương, xã Trường Sinh để người dân thuận tiện trong việc giao thương hàng hoá

TRẢ LỜI:

Việc đầu tư xây dựng cầu qua Sông Lô tại thôn Phan Lương, xã Trường Sinh để thuận tiện cho người dân giao thương hàng hóa, phục vụ phát triển - kinh tế xã hội là cần thiết. Tuy nhiên, kinh phí đầu tư xây dựng cầu qua sông Lô là rất lớn (khoảng 300 tỷ đồng), do điều kiện kinh tế của tỉnh còn hạn chế nên chưa thể đầu tư xây dựng công trình trong giai đoạn hiện nay để đáp ứng nguyện vọng của cử tri.