Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Tam Đa, huyện Sơn Dương đề nghị:

Sớm thực hiện dự án nước sạch phục vụ cho nhân dân trên địa bàn xã đã được khảo sát

TRẢ LỜI:

Dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi hồ Cao Ngỗi, xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 4989/QĐ-BNN-XD ngày 22/12/2022, trong đó giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang làm Chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý để đầu tư xây dựng công trình từ năm 2022 đến năm 2025. Trong đó, giai đoạn đầu của dự án có đầu tư hệ thống đường ống dẫn nước thô về bể chứa được xây dựng tại khu vực trung tâm của 04 xã Phú Lương, Hào Phú, Tam Đa, Hồng Lạc, huyện Sơn Dương. Đến thời điểm hiện tại đơn vị khảo sát lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế BVTC đang tổ chức khảo sát, dự kiến hoàn thành hồ sơ thiết kế kỹ thuật (thiết kế bước 2) trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trong tháng 5/2023; phê duyệt thiết kế BVTC (thiết kế bước 3) trong tháng 6/2023 và tổ chức khởi công trong tháng 8/2023.

Việc đầu tư hệ thống xử lý nước, tuyến ống truyền tải, phân phối, dịch vụ và công trình phụ trợ để phục vụ cấp nước cho nhân dân phải sử dụng nguồn vốn đối ứng ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác. Tuy nhiên do khó khăn về nguồn vốn nên đến nay chưa bố trí được nguồn kinh phí để thực hiện hạng mục này. Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đang giao các ngành chuyên môn nghiên cứu xem xét, trình cấp có thẩm quyền bổ sung danh mục dự án nêu trên vào kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025 và bố trí vốn để đầu tư dự án.

Trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền cân đối bố trí nguồn vốn để đầu tư xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Tam Đa tuyên truyền, vận động các hộ dân tìm kiếm nguồn nước (nước khe, lu chứa, bể chứa nước mưa...) và nâng cao nhận thức, có ý thức chia sẻ nguồn nước, sử dụng nước tiết kiệm để đảm bảo nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt hàng ngày.