Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Tam Đa, huyện Sơn Dương đề nghị:

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn xã như xây dựng cụm Công nghiệp và rà soát lại hệ thống biển báo trên đường ĐT 186, vì hiện nay nhiều chỗ chưa có biển báo dễ xảy ra tai nạn giao thông

TRẢ LỜI:

Hiện nay tại xã Tam Đa đang triển khai thực hiện các dự án: Đường Tam Đa - Quang Yên, sân thể thao xã, đường trạm Kiểm Lâm, công trình hồ Nhà Ván, xây dựng hệ thống thoát nước rãnh dọc; các dự án đang được triển khai đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

Về việc xây dựng cụm công nghiệp: Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt bổ sung Cụm nghiệp Tam Đa, xã Tam Đa, huyện Sơn Dương vào Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 tại Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 04/11/2020.

Về rà soát hệ thống biển báo trên đường ĐT.186: Tuyến đường ĐT.186 đoạn qua xã Tam Đa từ km 13+700 đến km 17+800 được đầu tư nâng cấp cải tạo đưa vào sử dụng từ năm 2021 với chiều rộng nền đường 7,5 m; mặt đường bê tông xi măng rộng 5,5 m; hệ thống thoát nước, cột tiêu, biển báo được đầu tư đồng bộ. Sau khi rà soát hệ thống biển báo trên tuyến ĐT.186 tại Km 13+900 nơi giao nhau với đường ĐH.09 trên đường ĐT.186 hai hướng đến đã có 02 biển báo W.207a giao nhau với đường không ưu tiên. Tuy nhiên trên đường huyện ĐH.09 tại vị trí giao với đường ĐT.186, chưa có biển báo giao nhau với đường ưu tiên. Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương kiểm tra, rà soát lắp đặt bổ sung biển báo giao nhau với đường ưu tiên tại các nút giao từ đường ĐH.09 với đường ĐT.186, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 20/6/2023.