Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Tam Đa, huyện Sơn Dương đề nghị:

Nâng cấp đường dây điện 0,4Kv khu vực xã Tam Đa.

TRẢ LỜI:

Hiện nay, lưới điện phân phối xã Tam Đa bao gồm: Đường dây trung thế 35kV là 11,71km; đường dây hạ thế là 24,39km; 08 trạm biến áp phân phối với dung lượng 1.800 kVA, cấp điện lưới quốc gia cho 1.695/1.695 hộ dân trong xã. Từ khi tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn trên địa bàn xã (2009) đến nay, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã thực hiện đầu tư nhiều công trình nhằm cải tạo lưới điện, nâng cao chất lượng điện, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của nhân dân. Tính đến tháng 09/2021 đã thực hiện đầu tư 12,09 tỷ đồng.

Trên địa bàn xã Tam Đa trong năm 2021 phát sinh tồn tại về khoảng cách pha đất đường dây điện hạ thế 0,4kV tại khu vực dọc đường ĐT.186, từ Bưu điện đến chợ Tam Đa (một số vị trí cột điện bị thấp).

Công ty Điện lực Tuyên Quang đã rà soát, đưa đầu điểm xây dựng trạm biến áp tại thôn Thái Hòa, Tân Thành, Phú Xuân, xã Tam Đa vào danh mục đầu tư giai đoạn 2022-2025; đồng thời khảo sát, lập phương án sửa chữa lớn đường dây hạ thế sau trạm biến áp Ủy ban nhân dân xã Tam Đa, khảo sát, lập phương án đầu tư công trình chống quá tải, nâng cao chất lượng điện năng trình Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phê duyệt. Khi được duyệt, cấp kinh phí đầu tư sẽ tiến hành đầu tư công trình theo quy định.