Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Tam Đa, huyện Sơn Dương đề nghị:

Nghiên cứu đầu tư xây dựng công trình nước sạch phục vụ nhân dân trong xã.

TRẢ LỜI:

Hiện nay, Dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi hồ Cao Ngỗi, xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, trong đó dự án có đầu tư hạng mục tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho nhân dân xã Tam Đa, huyện Sơn Dương.

Để có thể cấp nước sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn xã Tam Đa theo đề nghị của cử tri cần phải đầu tư thêm hệ thống tuyến ống và công trình trên tuyến. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn nên dự án nêu trên chưa bố trí được kinh phí để thực hiện hạng mục này. Sau khi Dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi hồ Cao Ngỗi được đầu tư xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân huyện Sơn Dương chỉ đạo Ủy ban nhân xã Tam Đa khảo sát nhu cầu sử dụng nước của người dân trên địa bàn xã, lập báo cáo đề xuất xin chủ trương đầu tư công trình để triển khai thực hiện đầu tư trong thời gian tới.