Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Xã Tam Đa, huyện Sơn Dương đề nghị:

Đầu tư xây dựng công trình nước sạch cho 04 xã: Tam Đa, Lâm Xuyên, Hào Phú và Phú Lương. Cử tri phản ánh, mấy năm trở lại đây, nguồn nước sạch ở 4 xã này không đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt của người dân, đặc biệt vào mùa khô

TRẢ LỜI:

Khu vực 04 xã: Tam Đa, Lâm Xuyên, Hào Phú và Phú Lương, huyện Sơn Dương là khu vực rất khó khăn về nguồn nước mặt và nước ngầm.

Theo Quy hoạch xây dựng và phát triển thủy lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 thì công trình hồ Cao Ngỗi, xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương được dự kiến đầu tư xây dựng giai đoạn 2016-2020. Công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp, kết hợp tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho một số xã phía nam huyện Sơn Dương. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh lồng ghép, bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện đầu tư xây dựng công trình theo quy hoạch đã được phê duyệt.