Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Xã Tam Đa, huyện Sơn Dương đề nghị:

Chỉ đạo kiểm tra lại việc bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng đường điện 35 KV chạy qua cánh đồng thôn Tân Mỹ, xã Tam Đa để đảm bảo sự công bằng. Cử tri phản ánh, trên cùng một cánh đồng nhưng mỗi gia đình được đền bù mức giá khác nhau

TRẢ LỜI:

Công trình xây dựng và cải tạo lưới điện trung áp tỉnh Tuyên Quang thuộc Dự án giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện khu vực miền Bắc (thực hiện trên địa bàn 07 xã của huyện Sơn Dương, trong đó có xã Tam Đa) do Công ty Điện lực Tuyên Quang làm chủ đầu tư.

Việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Sơn Dương triển khai thực hiện theo các quy định hiện hành của Luật Đất đai và các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương kiểm tra lại hồ sơ, thủ tục liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng công trình và có văn bản trả lời cử tri theo quy định; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả giải quyết.