Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương đề nghị:

Tiến hành kiểm tra, có kế hoạch duy tu, sửa chữa, nâng cấp tuyến đường ĐT 186.

TRẢ LỜI:

Tuyến đường ĐT.186 được đầu tư rải nhựa mặt đường từ năm 2008 (đoạn Sơn Nam - Đại Phú), năm 2013 (đoạn Thượng Ấm - Đại Phú) trong thời gian sử dụng, xe tải lưu thông nhiều, ảnh hưởng của các đợt mưa bão, dẫn đến hư hỏng cục bộ mặt đường, có một số vị trí giao thông đi lại khó khăn. Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên thực hiện sửa chữa đảm bảo êm thuận, tuy nhiên khối lượng hư hỏng lớn vượt quá khả năng của nguồn kinh phí hỗ trợ quản lý, bảo trì đường bộ nên không thể khắc phục triệt để các hư hỏng.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo Đoạn quản lý và sửa chữa Đường bộ Tuyên Quang (đơn vị quản lý đường) tăng cường công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa mặt đường nhằm cải thiện điều kiện đi lại cho người và phương tiện tham gia giao thông; đồng thời tham mưu, đề xuất nguồn vốn đầu tư để đầu tư nâng cấp đoạn tuyến này, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.