Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương đề nghị:

Kiểm tra, có biện pháp khắc phục đoạn đường Quốc lộ 2C qua thôn Tân Hòa, hiện không có cống thoát nước, khi mưa to nước không thoát kịp, tràn lên mặt đường ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.

TRẢ LỜI:

Tại Ngã ba Ông Việt, nút giao giữa QL.37 và QL.2C (lý trình QL.37: km187+650; QL.2C: km77+250) có hệ thống rãnh xây có nắp đậy (KT: 0,4m x 0,4m) bên phải tuyến QL.37 dài khoảng 70m để phục vụ thoát nước trong khu vực, tuy nhiên một số hộ dân đã đổ bê tông làm đường vào nhà trùm lên tấm nắp rãnh ở phía hạ lưu và một phần thượng lưu cống bản thoát nước ngang đường nên việc duy tu, khơi thông, vét rãnh kín, lòng cống gặp nhiều khó khăn dẫn đến một đoạn rãnh bị tắc hoàn toàn không thể thoát nước được nên mỗi khi trời mưa bị ngập úng cục bộ ảnh hưởng đến đi lại và sinh hoạt của nhân dân. Để khắc phục tình trạng trên phải đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống cống ngang và rãnh thoát nước có nắp đậy với khẩu độ lòng rãnh lớn hơn.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo đơn vị quản lý, bảo dưỡng tăng cường công tác quản lý, bảo dưỡng đường bộ, chú trọng công tác khơi thông cống, rãnh đảm bảo thoát nước nhằm cải thiện điều kiện đi lại cho người và phương tiện tham gia giao thông; đồng thời tích cực tham mưu đề xuất Bộ Giao thông Vận tải, Tổng cục Đường bộ xem xét bố trí nguồn vốn để đầu tư xây dựng công trình, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.