Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương đề nghị:

Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc xả thải nước của Trại bò sữa, hiện nay mùi hôi, thối phát tán ra môi trường và nguồn nước thải ngấm xuống đất ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của Nhân dân

TRẢ LỜI:

Ngày 04/8/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, Ủy ban nhân dân xã Phúc Ứng tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại Trang trại bò sữa thuộc thôn Tân Thịnh, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương và chỉ đạo Thanh tra Sở xử phạt vi phạm hành chính Công ty trách nhiệm hữu hạn sữa cho tương lai (Chủ đầu tư Trang trại bò sữa) tại Quyết định số 09/QĐ-XPVPHC ngày 12/8/2022 với số tiền 35.000.000 đồng. Công ty đã thực hiện nộp phạt và đang thực hiện cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi của Trang trại. Ngày 05/10/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục có Văn bản số 1748/STNMT-BVMT, yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn sữa cho tương lai: Thực hiện công tác kiểm tra, hiệu chỉnh quy trình công nghệ sản xuất, vận hành và đánh giá tình trạng hoạt động của các thiết bị, máy móc xử lý chất thải để kịp thời bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế đảm bảo vận hành sản xuất ổn định, không để xảy ra sự cố thiết bị làm phát tán chất thải gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của Nhân dân; nghiêm túc vận hành các công trình xử lý chất thải đảm bảo quy chuẩn môi trường khi xả thải; xây dựng phương án, sẵn sàng bố trí các nguồn lực ứng phó sự cố chất thải, ô nhiễm môi trường do rò rỉ, tràn đổ, phát tán chất thải có thể xảy ra khi trời mưa; lập, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường và thực hiện công khai, tổ chức diễn tập ứng phó sự cố môi trường theo Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường đã phê duyệt. Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn sữa cho tương lai đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải của Trang trại bò sữa để đưa vào vận hành hoạt động hiệu quả, ổn định đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường.