Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương đề nghị:

Tỉnh, huyện xem lại thiết kế và công suất khai thác của Mỏ đá tại thôn Khuân Ráng, hàng ngày công ty cho nổ mìn với công suất lớn gây rung nhà, khói bụi; việc các xe bồn chở bê tông, đá xây dựng vào mỏ rửa xe xả thải ra môi trường gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân quanh khu vực.

TRẢ LỜI:

Ngày 07/10/2022 Sở Công Thương tiến hành mời các cơ quan liên quan: Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; UBND huyện Sơn Dương; UBND xã Phúc Ứng; Trưởng thôn Khuôn Ráng, thôn Hang Hút, Công ty Cổ phần Lâm sản và Khoáng sản Tuyên Quang, tiến hành khảo sát thực tế, đánh giá hiện trạng, nguyên nhân theo nội dung phán ánh của các hộ dân. Kết luận: 1. Công ty Cổ phần Lâm sản và Khoáng sản Tuyên Quang đã thực hiện theo các quy định pháp luật về an toàn trong quản lý, sử dụng VLNCN. Khoảng cách từ khu vực nổ mìn đến hộ dân gần nhất đảm bảo theo quy định. 2. Đề nghị Công ty Cổ phần Lâm sản và Khoáng sản thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về sử dụng VLNCN, bảo vệ môi trường, thực hiện nghiêm chế độ, thời gian làm việc và các quy định của pháp luật liên quan để không làm ảnh hưởng tới đời sống, sinh hoạt của các hộ dân xung quanh. Giảm lượng thuốc nổ mỗi lần nổ để tránh gây phiền hà, bức xúc cho người dân. Mở rộng rãnh thoát nước, hố ga sung quanh khu vực mỏ. Thực hiện ký cam kết với chính quyền địa phương và người dân trong việc sử dụng VLNCN và bảo vệ môi trường; Tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, giải thích đối với hoạt động sản xuất của công ty. Tăng cường sự phối hợp, đoàn kết giữa công ty với chính quyền địa phương và nhân dân sinh sống quanh khu vực; Trong thời hạn 30 ngày Công ty Cổ phần Lâm sản và Khoáng sản Tuyên Quang phải khắc phục ngay những tồn tại mà đoàn kiểm tra đã nêu, báo cáo bằng văn bản về Sở Công Thương và các đơn vị liên quan. 3. UBND huyện Sơn Dương tiếp tục chỉ đạo các phòng, đơn vị chức năng, UBND xã Phúc Ứng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật trong quá trình sử dụng VLNCN và bảo vệ môi trường của Công ty Cổ phần Lâm sản và Khoáng sản Tuyên Quang. Kịp thời phản ánh về Sở Công Thương, các cơ quan liên quan để kịp thời xử lý vi phạm (nếu có).