Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương đề nghị:

Khẩn trương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và đất nông nghiệp cho các hộ gia đình thuộc thôn Phúc Lợi

TRẢ LỜI:

Tại xã Phúc Ứng, theo Dự án đo đạc địa chính năm 2012 do Sở Tài nguyên và Môi trường là chủ đầu tư đã thực hiện kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận là 16.988 hồ sơ. Trong đó:

Hồ sơ họp xét đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận là 12.233 hồ sơ/giấy; hồ sơ không đủ điều kiện cấp giấy là 4.755 hồ sơ/giấy. Kết quả, đến nay đã cấp được 12.233 giấy chứng nhận, đạt 100% hồ sơ đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận, trong đó thôn Phúc Lợi là 634 giấy.

Hồ sơ chưa đủ điều kiện là 4.755 hồ sơ, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai đã bàn giao lại số hồ sơ chưa đủ điều kiện cho Ủy ban nhân dân xã để hướng dẫn nhân dân bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ để thực hiện cấp giấy chứng nhận theo nhu cầu.

Từ đầu năm 2020 đến ngày 15/9/2020, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Sơn Dương đã tiếp nhận 182 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của xã Phúc Ứng, trong đó đủ điều kiện và ký giấy chứng nhận là 172 giấy, thẩm định không đủ điều kiện là 10 hồ sơ.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và Ủy ban nhân dân các xã hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất đến trực tiếp Bộ phận nhận và trả kết quả một cửa xã để được hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận theo nhu cầu.