Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương đề nghị:

Đầu tư xây dựng cầu thay cho đập tràn qua suối tại thôn Phúc Vượng, đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông nhất là khi mưa to, nước dâng cao

TRẢ LỜI:

Công trình cử tri đề nghị nằm trong kế hoạch đầu tư năm 2020 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 07/9/2020 về việc phê duyệt bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; điều chỉnh kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020, tỉnh Tuyên Quang, dự kiến công trình được thực hiện trong năm 2021. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định.