Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương đề nghị:

Công ty Sữa cho tương lai có biện pháp ủ chua hợp lý để không ảnh hưởng đến môi trường, sản xuất của nhân dân xung quanh khu vực của công ty.

TRẢ LỜI:

Ngày 02/03/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, Ủy ban nhân dân xã Phúc Ứng kiểm tra dự án chăn nuôi gia súc (nuôi bò) của Công ty trách nhiệm hữu hạn Sữa cho tương lai. Kết quả kiểm tra tại khu vực ủ thức ăn có hiện tượng nước màu nâu vàng, rò rỉ chảy theo các rãnh nhỏ trên mặt sàn bê tông dẫn vào bể chứa (khi đầy bể sẽ được bơm về hệ thống xử lý nước thải để xử lý). Tuy nhiên, các rãnh thu nước này không đảm bảo thu triệt để nước rỉ về bể chứa, đặc biệt khi có mưa lớn sẽ chảy tràn ra khu dân cư, gây mùi ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Căn cứ kết quả kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 238/STNMT-CCBVMT ngày 06/3/2020 yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn Sữa cho tương lai khẩn trương thực hiện ngay giải pháp thu gom, xử lý triệt để nước rỉ từ quá trình ủ thức ăn cho bò; bổ sung biện pháp, công trình đảm bảo ngay cả khi có mưa lớn cũng không để nước rỉ phát tán ra khu vực dân cư.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với các cơ quan theo dõi, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường của dự án; trường hợp đơn vị không khắc phục những nội dung yêu cầu nêu trên, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.